Gezien de onderstaande regeling nogal eens voor verwarring zorgde werd deze met ingang van 16 oktober 2017 aangepast. De grens van 3.000€ blijft behouden maar de beperking van 10% werd afgeschaft. Gaat het over een transactie tot 3.000€ dan mag het volledige bedrag cas...

Hervorming vennootschapsbelasting Het basistarief van de vennootschapsbelasting bedraagt op heden 33%. Dit basistarief zal een eerste maal dalen in 2018 tot 29%. En vervolgens verder dalen in 2019 tot 25% Voor KMO's komt er een verlaagd tarief op de winst tot 100....

Wie betalingen verricht aan aannemers met sociale of fiscale schulden moet een inhouding doen en dit doorstorten naar de fiscus. Dit kan u nu online controleren via een nieuwe online toepassing.

Uitzondering vanaf 1 januari 2014: Een werk in onroerende staat moet niet gemeld worden wanneer: - de aannemer geen beroep doet op onderaannemers, EN het totale bedrag (exclusief BTW) lager is dan 30.000 euro.  of - de aannemer beroep doet op slechts één onderaannemer,...

De regering wil deze ontwijkingstechniek nu op 2 manieren inperken:  - ten aanzien van de verrichtingen van voor 1 januari 2017 wordt een gerichte controleactie uitgevoerd om de toepassing van artikel 344 te onderzoeken.  -  wat betreft de inbrengen vanaf 1 januari 201...

De Vlaamse regering heeft beslist de belastingvermindering voor dakisolatie te schrappen vanaf aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017). Er wordt echter voorzien in een overgangsregeling. De uitgaven geven toch nog recht op de belastingvermindering indien zij uiterlijk op 31...

De regering Michel 1 keurde zonet de begroting goed. Hierna volgt een overzicht van de voornaamste maatregelen die genomen werden

Please reload

Please reload

Recent

Fiskalize bv - besloten vennootschap - Erkend boekhoudkantoor                           

Moorselbaan 319, 9300 Aalst - Btw BE0647.824.594 - RPR Dendermonde

© 2016 Alle rechten voorbehouden   -   privacy