Vanaf 2018 (aanslagjaar 2019) bedraagt de basisrentevoet echter 'minstens 3%'. Bijgevolg bedraagt de effectieve belastingvermeerdering voor vennootschappen nu 6,75%. Toegepast op ons voorbeeld stijgt de vermeerdering van 45€ naar 135€. Bovendien is er geen kwij...

De hervorming van de vennootschapsbelasting brengt hier echter verandering in. Vanaf 1 januari 2020 zullen ook de proportionele geldboeten (evenredige verhogingen) die betrekking hebben op aftrekbare belastingen niet langer aftrekbaar zijn. Enkele voorbeelden tonen aan...

Bovendien zal het voordeel alle aard voor een kosteloos ter beschikking gestelde PC of laptop wijzigen. Op heden wordt dit nog forfaitair gewaardeerd op 180 EUR per jaar. Blijkens het hierboven vermelde bericht zal dit vanaf volgend jaar verlaagd worden naar 72 EUR per...

UBL 2.1 heet deze nieuwe standaard. Meestal wordt er dan een PDF formaat gemaakt (leesbaar voor de mens) met daarbij een XML bestand (leesbaar voor de software). In dit XML bestand staan de gegevens zoals datum, bedrag, leverancier, ... deze kunnen dan gewoon ingelezen...

Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn echter twee afzonderlijke zaken. De ene rechter lijkt de fiscus te volgen. Hij redeneerde dat de laattijdige indiening de aangifte onregelmatig maakt en dit gelijk staat met een niet-aangifte. De andere rechter ziet dat evenwel ande...

Sinds 1 januari 2016 kunnen startende en kleine werkgevers uit de privé sector genieten van de doelgroepvermindering "eerste aanwervingen". Dit houdt in dat de werkgever bij de aanwerving van een eerste werknemer, na 31 december 2015 en voor 1 januari 20121,...

Vaste plaats van tewerkstelling en 40-dagen regel inzake belastingvrije dagvergoedingen en kilometervergoeding.

Please reload

Please reload

Recent

Fiskalize bv - besloten vennootschap - Erkend boekhoudkantoor                           

Moorselbaan 319, 9300 Aalst - Btw BE0647.824.594 - RPR Dendermonde

© 2016 Alle rechten voorbehouden   -   privacy