Wanneer de klant de etenswaren in openlucht verbruikt is er slechts sprake van een restaurantdienst wanneer naast de terbeschikkingstelling van (sta)tafels of uitklapbare toog bestemd voor het nuttigen van de maaltijd, minstens één van de volgende dienstenaspecten aanw...

Bovendien zal het voordeel alle aard voor een kosteloos ter beschikking gestelde PC of laptop wijzigen. Op heden wordt dit nog forfaitair gewaardeerd op 180 EUR per jaar. Blijkens het hierboven vermelde bericht zal dit vanaf volgend jaar verlaagd worden naar 72 EUR per...

Daarna zal de deurwaarder formeel een aanmaning tot betaling betekenen aan de schuldenaar. Deze heeft dan één maand om over te gaan tot betaling of op het antwoordformulier de redenen te melden waarom hij de vordering betwist. Indien hij de vordering alsnog betwist ein...

Gezien de onderstaande regeling nogal eens voor verwarring zorgde werd deze met ingang van 16 oktober 2017 aangepast. De grens van 3.000€ blijft behouden maar de beperking van 10% werd afgeschaft. Gaat het over een transactie tot 3.000€ dan mag het volledige bedrag cas...

Het grootste deel van de hervorming is gewijd aan de BVBA. Deze zal voortaan gewoon BV gaan heten. Belangrijker is echter dat deze, in theorie, zou kunnen worden opgericht zonder startkapitaal. Verder zou ook de notie van kapitaal hier worden afgeschaft. Tot op heden w...

Een gelijkaardige regeling bestond reeds eerder. Vennootschappen die gedurende drie opeenvolgende jaren geen jaarrekening neerlegden konden gerechtelijk ontbonden worden. Het openbaar ministerie of elke belanghebbende kon daartoe een vordering instellen vanaf de zevend...

Voortaan kunnen zij aanspraak maken op een forfaitaire vergoeding van 16,73€ indien alle onderstaande voorwaarden vervuld zijn: - de binnenlandse dienstreis duurt minimaal 6 uur - de verplaatsing is groter dan 25 kilometer - hij ontvangt geen andere vergoeding of compe...

Hervorming vennootschapsbelasting Het basistarief van de vennootschapsbelasting bedraagt op heden 33%. Dit basistarief zal een eerste maal dalen in 2018 tot 29%. En vervolgens verder dalen in 2019 tot 25% Voor KMO's komt er een verlaagd tarief op de winst tot 100....

Wenst u van deze bescherming te genieten dan moet u daarvoor wel naar de notaris. Deze zal hiertoe een verklaring "onvatbaarheid voor beslag" opstellen. De kostprijs hiervan ligt tussen de 1.200 en 1.600 euro. De bescherming heeft enkel betrekking op de gezin...

UBL 2.1 heet deze nieuwe standaard. Meestal wordt er dan een PDF formaat gemaakt (leesbaar voor de mens) met daarbij een XML bestand (leesbaar voor de software). In dit XML bestand staan de gegevens zoals datum, bedrag, leverancier, ... deze kunnen dan gewoon ingelezen...

Please reload

Please reload

Recent

Fiskalize bv - besloten vennootschap - Erkend boekhoudkantoor                           

Moorselbaan 319, 9300 Aalst - Btw BE0647.824.594 - RPR Dendermonde

© 2016 Alle rechten voorbehouden   -   privacy