top of page

Ook 21 procent Btw pro-deoadvocaat? Uitstel voor onbepaalde duur

Uit een recente omzendbrief van de fiscale administratie van 23 december 2016 blijkt dat advocaten en gerechtsdeurwaarders, vanaf 1 april 2017, ook 21% Btw moeten aanrekenen op de diensten die ze pro deo leveren aan cliënten die te weinig geld hebben om een advocaat te kunnen betalen.


Daarmee komt het uitzonderingstarief van 0% te vervallen. Het Europees Hof van Justitie oordeelde eerder al dat België met dit uitzonderingstarief niet in overeenstemming is met de Europese Btw-richtlijn.


De omzendbrief zegt echter nog niet op welk deel van de pro deo-vergoeding de btw moet toegepast worden. Wie een pro deo-advocaat toegewezen krijgt betaalt namelijk enkel een soort remgeld. Het is vooralsnog afwachten of de btw enkel op dit remgeld zal verschuldigd zijn of op de gehele vergoeding die de advocaat van de FOD Justitie krijgt.


Update 27 maart 2017

De datum van inwerkingtreding werd intussen uitgesteld tot 1 september 2017. Zijnde het begin van het nieuwe gerechtelijke jaar. De toepassing zal nog worden toegelicht in een circulaire die zo spoedig mogelijk zal verschijnen op Fisconetplus.


Update 1 september 2017

Intussen werd de inwerkingtreding nogmaals uitgesteld. Volgens het recentste bericht van de fiscus werd de datum verplaatst naar 1 januari 2018.


Update 7 september 2018

Nadat de inwerkingtreding eerder reeds uitgesteld werd naar 1/07/2018 en later ook naar 1/09/2018, laat de FOD Financiën in een bericht weten dat de regering, op voorstel van de Minister van Financiën, de inwerkingtreding 'voor onbepaalde duur' heeft uitgesteld.


Comments


bottom of page