top of page

Afschaffing afzonderlijke heffing ontoereikende bedrijfsleiderbezoldiging


Sinds de hervorming van de vennootschapsbelasting met ingang vanaf 1 januari 2018, zijn vennootschappen die hun bedrijfsleider onvoldoende bezoldigingen toekennen, een afzonderlijke heffing verschuldigd. Deze heffing bedroeg 5% in 2018 (aanslagjaar 2019) en 2019 (aanslagjaar 2020). Vanaf 2020 (aanslagjaar 2021) zou deze afzonderlijke heffing nog verder worden verhoogd naar 10%.

Nadat de verhoging naar 10% al eerder opnieuw werd afgevoerd, wordt nu ook de afzonderlijke heffing van 5% naar alle waarschijnlijkheid ingetrokken met terugwerkende kracht naar 1 januari 2018, zodat deze geacht wordt nooit te hebben bestaan. Het is nu nog wachten op de definitieve stemming, maar het wetsvoorstel werd zonder nieuwe amendementen goedgekeurd in de Kamer.

Hiermee verdwijnt de dubbele sanctie voor vennootschappen indien zijn niet aan minstens één bedrijfsleider natuurlijke persoon een bezoldiging toekennen van 45.000 euro per jaar of van minstens de helft van de belastbare winst in de vennootschap in dat jaar (als deze loongrens lager zou zijn).

Let wel, de toekenning van voldoende bedrijfsleiderbezoldiging heeft wel nog invloed op het al dan niet verkrijgen van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting om de eerste 100.000 euro winst en kan dus zeker nog voordelig zijn.


Comments


bottom of page