top of page

Betalingen aan aannemers: inhoudingsplicht online controleren


inhoudingsplicht aannemer

Wie beroep doet op een aannemer voor de uitvoering van een werk in onroerende staat, moet vooraleer hij een betaling verricht aan deze aannemer controleren of er geen sociale en/of fiscale schulden meer openstaan in hoofde van deze laatste. Een gelijkaardige regeling bestaat voor de vleessector en de bewakingen- en/of toezichtdiensten.


Indien er nog fiscale en/of sociale schulden openstaan, moet er een bepaald bedrag ingehouden worden op de factuur en dient dit bedrag daarna rechtstreeks betaald te worden aan de fiscus. Bij niet inhouding en doorstorting zou u hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor (een deel van) deze schulden.


Voor een uitgebreidere toelichting kan u terecht in onze vorige blogpost inzake inhoudingsplicht.


De fiscus heeft nu een nieuwe mobiele online applicatie ontwikkeld die beschikbaar is op www.checkinhoudingsplicht.be


Op deze site kan u het ondernemingsnummer van de aannemer invoeren en nakijken of er een inhoudingsplicht bestaat. Is het antwoord 'nee' dan wordt een attest van consultatie aangemaakt dat geldig is tot de datum die erop vermeld is. Als de factuur dan ten laatste op deze datum werd betaald moet er geen inhouding gebeuren. Het attest kan u dan bijhouden als bewijs. Is het antwoord 'ja' dan moet er wel een inhouding gebeuren, voor zover de betaling effectief ook op die dag zou worden uitgevoerd. Indien de factuur niet wordt betaald op deze dag, moet de applicatie opnieuw geconsulteerd worden op het ogenblik van de effectieve betaling van de factuur.
Коментарі


bottom of page