top of page

Corona III pakket fiscale steunmaatregelen


Bij deze een overzicht van de nieuwe maatregelen, onder voorbehoud van publicatie in het staatsblad:

Vrijstelling doorstorting BV

De vrijstelling beloopt 50% van het surplus aan bedrijfsvoorheffing van de maanden juni tot en met augustus 2020 ten opzichte van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing van de maand mei. De vrijstelling geldt niet voor opzegvergoedingen, eindejaarspremies, vakantiegeld en achterstallige bezoldigingen.

Het gaat enkel op de bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen van werknemers.

Voorwaarde is dat de werkgever gedurende een ononderbroken periode van minstens één maand tussen 12 maart en 31 mei 2020 gebruik heeft gemaakt van het stelsel van tijdelijke werkloosheid.

Investeringsaftrek

Voor investeringen in vaste activa gedaan tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020 wordt de investeringsaftrek verhoogd naar 25%, zowel in de personenbelasting als voor kleine vennootschappen in de vennootschapsbelasting.

In de vennootschapsbelasting zal de overgedragen gewone investeringsaftrek van 2019 uitzonderlijk mogelijk zijn naar de volgende twee (in plaats van één) belastbare tijdperken.

Receptiekosten

De beroepsmatige receptiekosten die worden gedragen of betaald tussen 8 juni 2020 en 31 december 2020 zullen fiscaal 100% aftrekbaar zijn als beroepskost (in plaats van 50%)

Giften

Het fiscaal voordeel voor giften wordt tijdelijk verhoogd van 45% naar 60%.

Belastingvoordeel opvangkosten

Uitgaven voor kinderoppas zullen aftrekbaar zijn ook al had de opvangactiviteit geen plaats. De periode wordt ook verlengd tot 31 december 2020.

Decembervoorschot BTW

Er zal dit jaar geen decembervoorschot moeten betaald worden

Consumptiecheque

Het is voor werkgevers mogelijk om een consumptiecheque toe te kennen aan werknemers die vrijgesteld is van inkomstenbelasting. Voor de werkgever is deze kost 100% aftrekbaar als beroepskost.

Verwerving van nieuwe aandelen

Particulieren zullen kunnen inschrijven op aandelen naar aanleiding van een kapitaalverhoging die plaatsvindt tussen 14 maart 2020 en 31 december 2020 en daarvoor onder bepaalde voorwaarden een belastingvermindering krijgen van 20%. De maatregel is uiteraard niet geldig voor de vennootschap waarvan u zelf zaakvoerder bent of wordt.


Comments


bottom of page