top of page

Dure autoDe Dienst voor Voorafgaande Beslissingen (ook wel ruling-commissie genoemd) boog zich onlangs over volgende aanvraag. De zaakvoerder van een bedrijf wil zijn huidige firmawagen vervangen door een voertuig uit de duurdere prijsklasse. Het betrof een operationele leasing waarvan de kosten vrij hoog zullen oplopen. De aanvrager wou zekerheid over het feit dat deze kosten aftrekbare kosten vormen in hoofde van zijn vennootschap, en niet als overdreven kunnen worden beschouwd overeenkomstig de bepalingen van artikel 53, 10° WIB 92. Het artikel waarmee de fiscus probeert deze kosten te verwerpen (met weinig succes overigens).


De ruling-commissie is van oordeel dat de kosten van deze wagen in de gegeven omstandigheden aanvaardbaar zijn en niet op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen. Als argumentatie komt zij met volgende punten:

- de wagen draagt bij aan de uitstraling in de sector ten aanzien van de klanten waarmee zij in contact komt

- deze wagen is de enige wagen in de vennootschap

- er wordt een voordeel alle aard op de fiche van de bedrijfsleider vermeld

- de vennootschap heeft voldoende financiële draagkracht


Een gelijkaardige tendens was ook reeds te merken in de uitspraken van de rechtbank. Elk dossier heeft natuurlijk zijn eigen kenmerken en de argumentatie die de ruling-commssie aanhaalt mag niet uit het oog verloren worden. Maar die auto waarvan u altijd al droomde, kopen op uw vennootschap, is en blijft aanvaardbaar, zeker als u veel met uw klanten in contact komt.Comentarios


bottom of page