top of page

Fiscale behandeling Corona steunpremies


Onlangs verschenen de circulaires over de fiscaliteit van de premies die worden toegekend door de gewesten en over de belastbaarheid van het overbruggingsrecht.

De premies die worden toegekend door de Gewesten:

- Vlaanderen: Corona hinderpremie, Corona compensatiepremie, Corona ondersteuningspremie, (nieuw) Vlaams Beschermingsmechanisme, Voorschot voor organisaties van evenementen...

- Brussel: Hinderpremie Brussel, Compensatiepremie Brussel, premie evenementensector, nieuwe premie culturele en creatieve sector, premie Brusselse bars en cafés, nieuwe premie hotelsector, ..

- Wallonië: Indemnités aux entreprises Wallonie, Indemnité compensatoire unique Wallonie, Premie gebaseerd op het omzetverlies, specifieke premie voor de horecazaken ...

Toegekend tussen 15 maart 2020 en 31 december 2020, worden volledig vrijgesteld van belastingen zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting.

Wat betreft het overbruggingsrecht (federaal) moet een onderscheid gemaakt worden naar gelang de verkrijger en het type overbruggingsrecht dat werd ontvangen.

- Crisisoverbruggingsrecht:

Als zelfstandige, vrije beroeper of werkend vennoot: het overbruggingsrecht is afzonderlijk belastbaar tegen 16,5%, in de mate dat de vergoeding niet meer bedraagt dan de netto gezamenlijk belastbare winst/baten van de laatste vier inkomstenjaren, namelijk 2016 tot en met 2019. Dit is de befaamde 4x4-regel.

Als bedrijfsleider is de vergoeding belastbaar tegen de gewone progressieve tarieven (25% tot 50%). U zal de fiche 281.18 (fiscale fiche vervangingsinkomsten) in uw aangifte voor inkomstenjaar 2020 moeten aangeven onder het vak IV, code 271

Let op: De uitkering is niet belastbaar in hoofde van de bezoldigde meewerkende echtgenoten.

- Relance- of Heropstartoverbruggingsrecht:

De uitkering is belastbaar tegen de gewone progressieve tarieven (25% tot 50%) in de personenbelasting voor zowel zelfstandigen, vrije beroepers als voor bedrijfsleiders.

Tevens: Deze uitkering is ook niet belastbaar in hoofde van de bezoldigde meewerkende echtgenoten.

- Dubbel overbruggingsrecht:

De circulaire is nog niet verschenen. Naar alle waarschijnlijkheid wordt dit gelijk behandeld als het crisisoverbruggingsrecht.


Comentarios


bottom of page