top of page

Nieuwe bedragen forfaitaire vergoeding voor dienstreizen in België


Met ingang vanaf 1 september werden de bedragen die federale ambtenaren ontvangen naar aanleiding van een binnenlandse dienstreis aangepast. Voortaan kunnen zij aanspraak maken op een forfaitaire vergoeding van 16,73€ indien alle onderstaande voorwaarden vervuld zijn:

- de binnenlandse dienstreis duurt minimaal 6 uur

- de verplaatsing is groter dan 25 kilometer

- hij ontvangt geen andere vergoeding of compensatie voor maaltijdkosten naar aanleiding van de verplaatsing en de werkelijk gemaakte kosten worden uiteraard niet ten laste genomen door de werkgever op basis van bewijsstukken

Het KB stelt ook dat de vergoeding op maandbasis nooit meer dan 16 keer het bedrag van dagelijkse vergoeding mag bedragen. Het maximum voor één maand wordt aldus beperkt tot 267,68€.


Indien de verplaatsing noodzakelijkerwijs gepaard gaat met een overnachting hebben de ambtenaren voortaan recht op een forfaitaire vergoeding van 125,51€ indien aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:

- zijn werkgever neemt de kost niet op zich en er wordt geen ander voordeel voor het logeren toegekend

- de verplaatsing is groter dan 75 kilometer


Aangezien de bedragen die de overheid betaald, worden beschouwd als 'ernstige normen' kunnen deze bedragen ook worden toegepast in de privé sector. In het verleden werden deze ook steeds aanvaard door de fiscus indien aan alle voorwaarden werd voldaan. Het is op dit ogenblik minder duidelijk of de bijkomende voorwaarden ook zullen moeten vervuld worden. Bovendien zal de 40-dagen-regel nog steeds moeten nageleefd worden. Volgens deze administratieve regel wordt elke plaats waar gedurende ten minste 40 al dan niet opeenvolgende dagen per jaar wordt gewerkt als een vaste plaats van tewerkstelling beschouwd. De forfaitaire vergoeding voor binnenlandse dienstreizen zou hierdoor dan de aard van woon-werk verkeer verkrijgen waardoor deze in principe belastbaar wordt voor de verkrijger.


Het KB maakt voortaan ook melding van een forfaitaire vergoeding voor binnenlandse dienstreizen met de fiets. In deze wordt verwezen naar de belastingvrije fietsvergoeding van 0,23€ per kilimeter die ook reeds van toepassing is op woon-werk verplaatsingen met de fiets. Er mag dus worden aangenomen dat ook deze vergoeding in de privé sector mag worden toegepast als 'ernstige norm'.


Eerder werd ook de kilometervergoeding voor dienstreizen met een persoonlijk voertuig geïndexeerd. Onder voertuig wordt voortaan verstaan elke gemotoriseerd voertuig, motor en bromfietsen incluis. Vanaf 1 juli 2017 steeg deze vergoeding naar 0,346€ per kilometer.


De vorige regeling met bijhorende bedragen kan u in een van onze vorige blogposts terugvinden.
コメント


bottom of page