top of page

Verdere beperking aftrek autokosten vanaf 2018 en 2020

​Samen met de recente hervorming van de vennootschapsbelasting werden ook de regels inzake aftrek van autokosten in de personenbelasting gewijzigd.

In de eerste fase die loopt vanaf 1 januari 2018 tot 31 december 2019 (Aanslagjaren 2019 en 2020) wijzigen enkel de regels in de personenbelasting (eenmanszaken en vrije beroepen).

De regeling tot eind 2017 waarbij beroepsmatige autokosten in de personenbelasting steeds ten belope van 75% aftrekbaar waren, wijzigt als volgt:

Voortaan zal het aftrekbaar percentage afhangen van de CO2 uitstoot zoals dat in de vennootschapsbelasting het geval is. Er is echter een belangrijk verschil, namelijk dat in deze fase steeds een minimum van 75% aftrek geldt.

De regeling in de vennootschapsbelasting wijzigt in deze fase niet:

CO2-uitstoot diesel CO2-uitstoot benzine Aftrek%

>0 – 60g >0 – 60g 100%

>60 – 105g >60 – 105g 90%

>105 – 115g >105 - 125g 80%

>115 – 145g >125 – 155g 75%

>145 – 170g >155 – 180g 70%

>170 – 195g >180 – 205g 60%

>195g >205g 50%

De zuiver elektrische wagens of zogenaamde 'nul' co2 voortuigen zijn nog aftrekbaar ten belope van 120% tot eind 2019.

De tweede fase die aanvangt op 1 januari 2020 (vanaf aanslagjaar 2021) brengt zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting volgende wijzigingen met zich mee:

In de personenbelasting zal men vanaf dan onderscheid maken tussen:

- wagens aangekocht voor 1/01/2018: de aftrekregeling zoals in de eerste fase hierboven blijft van toepassing tot in de eeuwigheid.

- wagens aangekocht vanaf 1/01/2018: de aftrekregeling zoals van toepassing in de vennootschapsbelasting hieronder, zal ook voor eenmanszaken en vrije beroepsers van toepassing zijn.

In de vennootschapsbelasting zal een nieuwe berekeningswijze worden gehanteerd.

Aftrek = 120% - (0,5% x coëfficiënt x aantal gram co2/km)

waarbij coëfficiënt = 1,00 voor voertuigen met een dieselmotor of variant (dieselhybride)

coëfficiënt = 0,95 voor voertuigen op benzine of LPG

coëfficiënt = 0,90 voor voertuigen op aardgas < 12 fiscale PK (CNG)

Steeds met een maximum van 100% en een minimum van 50%.

Gaat het echter over een wagen met een CO2 uitstoot van meer dan 200 gram per kilometer dan daalt het minimum naar 40%.

In deze fase worden ook de brandstofkosten aftrekbaar ten belope van dit percentage, waar deze voordien nog steeds aftrekbaar waren à rato van 75%.

De aftrek van 120% voor zuiver elektrische wagens verdwijnt.

Deze tweede fase brengt ook nog enkele veranderingen met zich mee voor de zogenaamde 'valse hybridewagens'. Dit zijn plug-in (*) hybride wagens die wegens de beperkte capaciteit van de batterij slechts over een heel korte afstand louter elektrisch kunnen rijden. Voordien konden deze wagens fiscaal genieten van een gunstregime door hun artificieel lage CO2 uitstoot. Daar wordt in deze tweede fase paal en perk aan gesteld. Voor hybride wagens aangekocht voor 1/01/2018 is er echter een uitzondering gemaakt. Deze wagens zullen hun voordelige CO2 uitstoot verder blijven behouden, ook na 1/01/2020. Voor de wagens aangekocht vanaf 1/01/2018 wordt de volgende CO2 uitstoot waarde gehanteerd:

Wanneer de batterij onvoldoende energiecapaciteit heeft (< 0,5 KWh per 100 kg OF een uitstoot van meer dan 50g/km), wordt de aftrek van de autokosten berekend op basis van het overeenstemmende model zonder hybride aandrijving. Indien er geen overeenstemmend model zou bestaan wordt de CO2 uitstoot van de hybride versie vermenigvuldigd met factor 2,5.

Enkel wanneer de batterij voldoende energiecapaciteit heeft (minstens 0,5 KWh per 100 kg EN een uitstoot van hoogstens 50g/km) zal de CO2 uitstoot van de hybride versie weerhouden worden. Aangezien de meeste hybride wagens voorlopig niet voldoen aan deze strenge voorwaarden verliezen deze auto's hun fiscaal aantrekkelijk karakter.

Vanaf 1 januari 2020 wijzigt ook de berekening van het voordeel alle aard voor deze 'valse hybridewagens'. Voor de hybride-wagens aangekocht vanaf 1/01/2018 zal de CO2 waarde aangepast worden zoals hierboven. Daardoor zal het vanaf dan veel minder gunstig zijn om een hybride aan te kopen. Voor de niet-hybridewagens en de hybride wagens aangekocht voor 1 januari 2018 wijzigt er voorlopig niets.

(*) 'gewone' hybride wagens die niet worden opgeladen in het stopcontact worden hier niet geviseerd.


Comments


bottom of page