top of page

Verhoging RSZ verminderingen bij aanwerving van derde tot zesde werknemer


aanwerving personeel

Sinds 1 januari 2016 kunnen startende en kleine werkgevers uit de privé sector genieten van de doelgroepvermindering "eerste aanwervingen". Dit houdt in dat de werkgever bij de aanwerving van een eerste werknemer, na 31 december 2015 en voor 1 januari 20121, kan genieten van een volledige vrijstelling van de patronale basisbijdragen voor de sociale zekerheid en dit voor onbepaalde duur.


Om van de doelgroepvermindering voor de "eerste aanwerving" te genieten mag de werkgever vóór die indienstneming nog nooit onderworpen geweest zijn aan de sociale zekerheid of ten minste vier opeenvolgende kwartalen voor het kwartaal van die indienstneming niemand tewerkgesteld hebben. De werkgever kan elk kwartaal kiezen voor welke werknemer hij de vermindering eerste aanwerving toepast. De vermindering is niet gekoppeld aan een concrete werknemer.


Bij aanwerving van een tweede werknemer bedraagt de forfaitaire doelgroepvermindering 1.550€ per kwartaal gedurende de eerste vijf kwartalen, vervolgens 1.050€ gedurende de vier daaropvolgende kwartalen en tenslotte 450€ gedurende de laatste vier kwartalen.


De voordelen en voorwaarden voor de aanwerving van een eerste en tweede werknemer blijven tot op heden ongewijzigd.


Voor de derde, vierde, vijfde en zesde werknemer bedraagt de doelgroepvermindering, bij aanwervingen vanaf 1 januari 2017, 1.050€ per kwartaal gedurende de eerste negen kwartalen en 450€ per kwartaal gedurende de laatste vier kwartalen. Indien de aanwerving plaatsvond voor 1 januari 2017 gelden andere bedragen.


Vanaf 1/01/2016 kwartaal 1 tot 5 kwartaal 6 tot 9 kwartaal 10 tot 13

3e werknemer 1050 450 450

4e werknemer 1050 450 0

5e werknemer 1000 400 0

6e werknemer 1000 400 0


Vanaf 1/01/2017 kwartaal 1 tot 5 kwartaal 6 tot 9 kwartaal 10 tot 13

3e werknemer 1050 1050 450

4e werknemer 1050 1050 450

5e werknemer 1050 1050 450

6e werknemer 1050 1050 450


Comments


bottom of page