Moet u nog investeren in 2019 of wachten tot 2020?


Vanaf 1 januari 2020 daalt de investeringsaftrek naar 8%. Voor investeringen gedaan in kalenderjaren 2018 en 2019 bedraagt deze nog 20%. Concreet levert een investering van 100 euro die nog wordt gedaan in 2019 een extra 'fiscaal voordeel' op van 12 euro ten opzichte van een investering die pas in 2020 wordt gedaan. Vermenigvuldig dit bedrag met uw belastingtarief en u kent uw netto-voordeel. Plant u grote investeringen in nieuw materiaal (niet tweedehands) dan zal het aangeraden zijn nog voor het jaareinde het nodige te doen. Investeringen in personenwagens komen niet in aanmerking en ook gemengd gebruikte activa tellen niet mee.

Tip: voor een vennootschap worden alle activa als 100% beroepsmatig beschouwd in tegenstelling tot een eenmanszaak waar een verdeling moet gemaakt worden tussen beroepsgebruik en privégebruik.

Bovendien wijzigen vanaf 2020 de afschrijvingsregels voor KMO-vennootschappen. Hierdoor zal er steeds 'pro rata temporis' (naar verhouding van het aantal dagen) moeten worden afgeschreven. Een investering die pas in het midden van een boekjaar wordt gedaan, kan dat eerste jaar ook maar voor een half jaar worden afgeschreven. Investeringen die u nog zou doen eind 2019, mogen nog voor een volledig jaar worden afgeschreven!

Vanaf 2020 mogen vennootschappen ook niet meer degressief afschrijven. Hierdoor is het niet langer mogelijk grotere afschrijvingen te boeken in de eerste jaren en lagere afschrijvingen in de laatste jaren van de gebruikstermijn van een investering. Door deze techniek is het mogelijk om belastingen vooruit te schuiven naar latere boekjaren. Investeringen gedaan in 2019 mogen wel nog degressief worden afgeschreven en dit regime mag voor deze investeringen ook behouden worden in volgende jaren.

Op 1 januari 2020 treedt in principe ook de derde en laatste fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting in werking. Daardoor zal het algemene tarief in de vennootschapsbelasting dalen naar 25% in plaats van 29,58% vandaag. Ook het verlaagd tarief zal licht dalen van 20,4% naar 20%. In dit opzicht worden kosten (en in mindere mate investeringen) in principe beter nog dit jaar gedaan. Aangezien zij dan fiscaal meer voordeel opleveren.


Fiskalize bv - besloten vennootschap - Erkend boekhoudkantoor - Fiscaal Accountant                          

Moorselbaan 319, 9300 Aalst - Btw BE0647.824.594 - RPR Dendermonde

© 2016 Alle rechten voorbehouden   -   privacy