top of page

Aandachtspunten 2020 nieuw wetboek vennootschappen


Op 1 mei 2019 trad het nieuw vennootschapsrecht in werking. Bestaande vennootschappen moeten hun statuten aanpassen uiterlijk tegen 1 januari 2024

OF

Indien dit vroeger zou plaatsvinden, bij de eerstvolgende statutenwijziging die u wil doorvoeren.

Echter zijn er reeds enkele bepalingen waarmee u nu reeds moet rekening houden, zelfs als uw statuten nog niet zijn aangepast aan het nieuwe wetboek.

Vanaf 1 januari 2020 zijn volgende zaken 'dwingend' van toepassing:

Het begrip 'kapitaal' verdwijnt als benaming, maar blijft bestaan in de onderneming als een onbeschikbare reserve in het eigen vermogen.

De alarmbelprocedure wordt anders geformuleerd en als u een dividend of tantième wil uitkeren moet er eerst een 'test' worden uitgevoerd om te kijken of de liquiditeit en solvabiliteit van de vennootschap dit toelaten.

Vennootschappen moeten de nieuwe benamingen en afkortingen gebruiken.

Een BVBA wordt BV (Besloten Vennootschap) en een starters-bvba verdwijnt en wordt tevens gewoon BV dus zonder voorvoegsel.

De CVBA wordt een CV (Coöperatieve Vennootschap).

De Naamloze Vennootschap blijft een NV, de Vennootschap Onder Firma blijft een VOF en de Gewone Commanditaire Vennootschap blijft een Comm.V

Er is bovendien geen sprake meer van 'zaakvoerders'. Voortaan worden alle beheerders benoemd als 'bestuurder'

In theorie zou u dus stipt op 1 januari 2020 alle drukwerk (zoals facturen, offertes, algemene voorwaarden, naamkaartjes, briefpapier, ...) moeten aanpassen aan de nieuwe benamingen. Er is echter geen specifieke sanctie voorzien als u dat niet exact op 1 januari in orde brengt.

Bij het opstellen van contracten moet u echter wel opletten. U bent hier in principe wel verplicht de vennootschapsvorm correct te vermelden. Doet u dat niet dan kan de opsteller van het document in extremis hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de verbintenissen die erin zijn opgenomen.


コメント


bottom of page