Fiskalize bvba - besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - Erkend boekhoudkantoor                           

Moorselbaan 319, 9300 Aalst - Btw BE0647.824.594 - RPR Dendermonde

© 2016 Alle rechten voorbehouden   -   privacy 

Nadat de verhoging naar 10% al eerder opnieuw werd afgevoerd, wordt nu ook de afzonderlijke heffing van 5% naar alle waarschijnlijkheid ingetrokken met terugwerkende kracht naar 1 januari 2018, zodat deze geacht wordt nooit te hebben bestaan. Het is nu nog wachten op d...

Dit nummer moet gebruikt worden door vennootschappen alsook door zelfstandige eenmanszaken en particulieren.  Tevens wijzigt de gestructureerde mededeling die u moet gebruiken bij deze voorafbetaling. De nieuwe mededeling kan u berekenen aan de hand van uw onderneming...

Ook voor dividenden van de eigen vennootschap? Inderdaad, u kan dus reeds op uw algemene vergadering gehouden in 2018 een deel van de dividenden van boekjaar 2017 vrijstellen.  Tip: u kiest zelf welke dividenden u gaat vrijstellen. Aangezien de dividenden uit uw eigen...

Vanaf 2018 (aanslagjaar 2019) bedraagt de basisrentevoet echter 'minstens 3%'. Bijgevolg bedraagt de effectieve belastingvermeerdering voor vennootschappen nu 6,75%. Toegepast op ons voorbeeld stijgt de vermeerdering van 45€ naar 135€. Bovendien is er geen kwij...

Zowel huurder als verhuurder moeten uitdrukkelijk kiezen om de huurovereenkomst te onderwerpen aan de BTW en de optie geldt voor de volledige duur van het contract.  Het moet gaan over nieuwbouwprojecten of zwaar gerenoveerde gebouwen die worden opgestart na 1 oktober...

De hervorming van de vennootschapsbelasting brengt hier echter verandering in. Vanaf 1 januari 2020 zullen ook de proportionele geldboeten (evenredige verhogingen) die betrekking hebben op aftrekbare belastingen niet langer aftrekbaar zijn. Enkele voorbeelden tonen aan...

Deze tweede fase brengt ook nog enkele veranderingen met zich mee voor de zogenaamde 'valse hybridewagens'. Dit zijn plug-in (*) hybride wagens die wegens de beperkte capaciteit van de batterij slechts over een heel korte afstand louter elektrisch kunnen rijden...

Wanneer de klant de etenswaren in openlucht verbruikt is er slechts sprake van een restaurantdienst wanneer naast de terbeschikkingstelling van (sta)tafels of uitklapbare toog bestemd voor het nuttigen van de maaltijd, minstens één van de volgende dienstenaspecten aanw...

Bovendien zal het voordeel alle aard voor een kosteloos ter beschikking gestelde PC of laptop wijzigen. Op heden wordt dit nog forfaitair gewaardeerd op 180 EUR per jaar. Blijkens het hierboven vermelde bericht zal dit vanaf volgend jaar verlaagd worden naar 72 EUR per...

Daarna zal de deurwaarder formeel een aanmaning tot betaling betekenen aan de schuldenaar. Deze heeft dan één maand om over te gaan tot betaling of op het antwoordformulier de redenen te melden waarom hij de vordering betwist. Indien hij de vordering alsnog betwist ein...

Please reload

Please reload

Recent