top of page

Belastingvrij dividend van 640€ per jaar


Vanaf inkomstenjaar 2018 is er een vrijstelling van roerende voorheffing in hoofde van natuurlijke personen voor de eerste schijf aan dividenden van 640€ (bruto).

Bij de uitkering van dit dividend zal in eerste instantie wel roerende voorheffing worden afgehouden (in principe 30% op het brutobedrag). in de aangifte personenbelasting (aanslagjaar 2019) zal echter de mogelijkheid bestaan om deze roerende voorheffing terug te vorderen op de eerste schijf van 640€. Zo kan u jaarlijks tot (maximaal) 192€ besparen. De vrijstelling geldt per belastingplichtige.

Vanaf 2019 zou deze vrijgestelde schijf zelfs stijgen naar 800€ per jaar. Daardoor zal de besparing verder oplopen tot (maximaal) 240€ per jaar.

Op welke dividenden van toepassing?

In principe mogelijk voor alle dividenden toegekend vanaf 1 januari 2018, behalve dividenden van beleggingsfondsen of dividenden uitgekeerd via juridische constructies onderworpen aan de Kaaimantaks.

Ook voor dividenden van de eigen vennootschap?

Inderdaad, bij voldoende winst kan u reeds op uw algemene vergadering gehouden in 2018 een deel van de dividenden van boekjaar 2017 laten vrijstellen.

Tip: u kiest zelf welke dividenden u gaat vrijstellen. Aangezien de dividenden uit uw eigen kmo-vennootschap mogelijk in aanmerkingen komen voor uitkering aan 15% roerende voorheffing (liquidatiereserve of VVPR-bis regime), mag u de vrijstelling perfect voorbehouden voor de dividenden uit uw privé beleggingsportefeuille (30% RV).

Let op: voor uitkeringen van dividenden uit boekjaar 2017, verliest u mogelijk het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting indien het dividend > 13% van het gestort kapitaal. U zal dus samen met uw boekhouder moeten kijken wat de mogelijkheden hier zijn. Met ingang van boekjaar 2018 speelt deze beperking echter niet meer (hervorming vennootschapsbelasting). Zodat u nooit het verlaagd tarief kan kwijtspelen door een te hoge dividenduitkering.


Comments


bottom of page