top of page

Btw-attest 6% bij renovatie verdwijnt


Herstellings- en renovatiewerken aan woningen die ouder zijn dan 10 jaar (of 15 jaar voor verwarmingsketels in appartementsgebouwen en liftinstallaties) zijn onderworpen aan het verlaagde btw-tarief van 6%.


Voorwaarden:

- De woning moet hoofdzakelijk als privé woning gebruikt worden

- Het moet gaan om een werk in onroerende staat met uitsluiting van de reiniging

- De handelingen moeten worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker

- Er wordt een attest ondertekend door de klant dat aan alle voorwaarden is voldaan


De laatste voorwaarde zal met ingang vanaf 1 januari 2022 vervangen door een verklaring op de factuur. Maar partijen mogen nog tot 30 juni 2022 blijven werken met het attest.


Die verklaring moet als volgt luiden :

"Btw-tarief : Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar (of vijftien jaar voor verwarmingsketels in appartementsgebouwen en liftinstallaties) voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privé- woning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.


Het startpunt voor de berekening van de tienjarige termijn werd nu tevens in de wet vastgelegd.


De verantwoordelijkheid voor de correcte toepassing van het 6% btw-tarief wordt dus grotendeels bij de afnemer gelegd (behoudens samenspanning tussen de partijen). De termijn van één maand moet hem de tijd geven om het feit te betwisten dat het verlaagde tarief niet van toepassing zou zijn. Als de factuur door de klant zou betwist worden moet de aannemer een creditnota opstellen met 6% btw en een correcte factuur met 21% btw.


Aan de toepassing van de verlegging naar de medecontractant indien de klant periodieke btw-aangiften moet indienen verandert niets.


Comments


bottom of page