top of page

Vergroening autofiscaliteit vanaf 2023


elektrische wagen aftrekbaarheid

Sinds 1/01/2020 wordt de fiscale aftrek van autokosten en brandstof bepaald door de gramformule:


Aftrek% = 120% - (0,5 x coëfficiënt brandstof x aantal gram CO2 per km )%


(coëfficiënt: diesel = 1 benzine/lpg = 0,95 cng < 12 pk = 0,90)


De uitkomst van de formule mag maximaal 100% bedragen en het minimum werd bepaald op 50% (behalve voor wagens met meer dan 200g CO2-uitstoot, die slechts 40% aftrek kunnen genieten)Volgens een recent wetsontwerp zouden auto's aangekocht vanaf 1/01/2026 enkel nog aftrekbaar zijn als het gaat om koolstofemissievrije wagens (waterstof of elektrisch, 0g CO2).
Wat verandert er dan voor fossiele brandstofwagens (inclusief hybride-wagens)?


Voor wagens aangeschaft voor 1/07/2023 zou er niets veranderen aan de gramformule en dit levenslang.


Voor wagens aangeschaft In de periode 1/07/2023 tem 31/12/2025 wordt volgende overgangsregeling voorzien: Aftopping gramformule tot

 • 75% in 2025

 • 50% in 2026

 • 25% in 2027

 • 0% in 2028 en volgende jaren


Voor wagens aangeschaft vanaf 1/01/2026 met een CO2 uitstoot zal de aftrekbaarheid op 0% bepaald worden.Wat met CO2 vrije wagens?


Voor wagens aangeschaft voor 1/01/2027 zou de aftrek in principe levenslang 100% bedragen.


Voor wagens aangeschaft vanaf 1/01/2027 werd volgende overgangsregeling gemaakt

 • 95% bij aankoop in 2027

 • 90% bij aankoop in 2028

 • 82,50% bij aankoop in 2029

 • 75% bij aankoop in 2030

 • 67,50% voor aankoop vanaf 2031

Tevens overgang naar WLTP


Voor alle wagens (nieuw en tweedehands) die vanaf 1 september 2021 worden aangeschaft (i.e. aangekocht, geleased of gehuurd) zal enkel nog de WLTP-waarde gebruikt worden voor de bepaling van de CO2 uitstoot.


Opgelet!

Wanneer voor deze voertuigen geen WLTP-uitstootwaarden gekend zijn (wat bij oudere wagens veelal het geval zal zijn), worden deze voor de berekening van het voordeel alle aard gelijkgesteld met voertuigen die een CO2-uitstootgehalte van

 • 205 g/km voor wagens met benzine-, LPG- of aardgasmotor

 • 195 g/km voor wagens met dieselmotor

Voor de aftrekbaarheid van de kosten worden deze gelijkgesteld met een wagen met een CO2 uitstoot van 200 gram. Dit zal op basis van de huidige gramformule overeenstemmen met een aftrek van slechts 40%!


De aanschaf als bedrijfswagen van tweedehandswagens die geen WLTP waarde hebben wordt vanaf dan dus een bijzonder dure zaak.


Voor de personenauto’s die reeds aangeschaft waren voor 1 september 2021, blijft de vrije keuze tussen de NEDC 2.0-waarde en de WLTP-waarde mogelijk.


update: Volgens de recentste info zou de minister dit voorstel opnieuw hebben ingetrokken en mag u de NEDC 2.0 blijven gebruiken ook voor wagens aangeschaft na 1 september.Solidariteitsbijdrage


Voor werknemers die over een bedrijfswagen beschikken is op heden een solidariteitsbijdrage verschuldigd door de werkgever op basis van de CO2 uitstoot. Deze zal vanaf 1 juli 2023 progressief verhoogd worden voor wagens die niet emissievrij zijn. Voor wagens aangeschaft voor j juli 2023 zal deze progressieve verhoging niet van toepassing zijn.Incentives plaatsing laadstations


Er komt een verhoogde kostenaftrek voor laadstations die 'publiek toegankelijk' zijn.


Voor particulieren komt er een belastingvermindering, onder bepaalde voorwaarden, indien zij een laadstation laten plaatsen in hun eigen woning. De vermindering bedraagt

 • 45% voor de uitgaven van 1/09/2021 tem 31/12/2022

 • 30% voor de uitgaven betaald in 2023

 • 15% van de uitgaven betaald in 2024

Er komen maximaal 1500 euro uitgaven in aanmerking voor de berekening van de vermindering.

Comments


bottom of page