top of page

Beperking professionele dieselIn België is het cliquetsysteem op brandstof van toepassing die ervoor zorgt dat telkens wanneer de brandstofprijs daalt, de accijnzen verhogen. Professionele gebruikers kunnen echter een deel van deze accijnzen terugvragen van de overheid.


Iedereen die een voertuig heeft van meer dan 7.5 ton, taxi’s en bussen komen in aanmerking. Ook al ben je geen vervoerder, en gebruik je de vrachtwagen om je eigen goederen te vervoeren.


Tussen 1 januari 2004 en 19 juli 2018 heeft de toepassing van het cliquetsysteem geleid tot een stijging van het totale bedrag van de accijnzen aan de pomp tot € 247,6158 per 1000 liter.


Dit bedrag van € 247,6158 per 1000 liter dat vervoerders kunnen terugvorderen werd niet meer gewijzigd tot 31.12.2021.


Dit mechanisme blijft bestaan maar zal geleidelijk verder afgebouwd worden in de volgende jaren volgens onderstaand schema:


Vanaf euro / 1000 LTR

2022 226,9716

2023 205,0665

2024 204,0665

2025 203,0665

2026 202,0665

Comentários


bottom of page