top of page

Verhoging sociale bijdrage en proportionele boeten niet langer aftrekbaar vanaf 2020


Het basisprincipe op vandaag is dat boetes niet aftrekbaar zijn als beroepskost (WIB, Art. 53, 6°). Zelfs niet indien u die boete hebt opgelopen in het kader van uw bedrijfsactiviteiten. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om verkeersboetes en straffen van alle aard. Zelfs indien deze zijn opgelopen door uw personeel in de uitoefening van hun job (tenzij er een fiche wordt opgemaakt op naam van de overtreder). Daarnaast zijn ook de fiscale boetes in principe niet aftrekbaar.

Daarop bestaan tot nu nog steeds enkele uitzonderingen:

- Proportionele boetes zijn aftrekbaar indien de belasting waarop ze betrekking hebben ook aftrekbaar is. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om evenredige verhogingen (+..%) van de btw, verkeersbelasting, onroerende voorheffing, registratierechten, RSZ, sociale kas en bedrijfsvoorheffing. Maar niet om een evenredige verhoging in de personenbelasting of de vennootschapsbelasting, aangezien deze geen aftrekbare kost vormen. Een vaste boete (bijvoorbeeld 100€ wegens laattijdig indienen van de btw aangifte) is nooit aftrekbaar, ook niet als de onderliggende belasting wel aftrekbaar is.

- Kosten bij laattijdige neerlegging van de jaarrekening.

- Parkeerretributies. Deze worden uitgeschreven door parkeerwachters en worden beschouwd als parkeerkosten halve of volle dag tarief, en kunnen bijgevolg voor aftrek in aanmerking komen. Een parkeerboete, bijvoorbeeld voor het foutief parkeren, uitgeschreven door de politie, is daarentegen nooit aftrekbaar.

- Schadevergoedingen.

De hervorming van de vennootschapsbelasting brengt hier echter verandering in. Vanaf 1 januari 2020 zullen ook de proportionele geldboeten (evenredige verhogingen) die betrekking hebben op aftrekbare belastingen niet langer aftrekbaar zijn. Enkele voorbeelden tonen aan dat u hiermee vroeg of laat wel eens geconfronteerd zal worden:

- Proportionele boete van 15% bij opening van de "bijzondere rekening" btw, wegens niet tijdig betalen van de verschuldigde saldo's.

- Proportionele boete van 10% bij het verkeerdelijk in aftrek brengen van btw.

- Proportionele boete van 10% tot 200% (afhankelijk of het om een eerste, tweede, derde, ... overtreding gaat en afhankelijk van de goede of kwade trouw) bij inbreuken in het kader van de personenbelasting of vennootschapsbelasting.

- Verhoging van 3% wegens niet betalen sociale bijdrage voor het einde van elk kwartaal.

- Bijkomende verhoging van 7% op alle niet betaalde sociale bijdragen voor het einde van elk kalenderjaar.

- ...

Daardoor zullen overtredingen en laattijdige betalingen vanaf 2020 nog wat pijnlijker worden.


Comments


bottom of page