top of page

Elektronische factuur verplicht vanaf 2026


Elektronische factuur verplicht
B2B e-invoicing

Onlangs keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed om tussen ondernemingen elektronisch factureren te verplichten. Vanaf 1/01/2026 zal het dus niet langer volstaan om een factuur in te scannen of door te sturen in PDF vorm. Dat wordt namelijk niet beschouwd als een volledig elektronische factuur.


Er zal gebruik moeten gemaakt worden van een zogenaamde XML-factuur die voldoet aan de Europese norm PEPPOL (Pan-European-Public-Procurement-On-Line). Waarschijnlijk laat uw facturatie-software op dit ogenblik reeds toe om gebruik te maken van een dergelijk formaat. PEPPOL laat toe om binnen een netwerk in heel Europa facturen op een beveiligde en real-time manier uit te wisselen tussen bedrijven en overheden.


De voordelen van e-invoicing zijn niet alleen een hogere efficiëntie, maar ook een lagere kans op materiële vergissingen, duurzaamheid, minder fraude, .... Uw facturen zullen op dat ogenblik niet langer via diverse kanalen naar u toegestuurd worden, maar elektroniche aangeleverd worden in een centrale e-box. Dit zal ongetwijfeld zowel voor u en voor uw accountant voor minder aangifte-stress zorgen.Comentarios


bottom of page