top of page

Afschaffing Btw kwartaalvoorschotten


Btw

Momenteel moet een btw belastingplichtige die per kwartaal een aangifte indient, ook 2 keer per kwartaal een voorschot betalen. Dat voorschot is gelijk aan 1/3 van de verschuldigde btw uit de vorige btw-kwartaalaangifte. Dit voorschot moet betaald worden de 20ste van de tweede maand (1/3) en de 20ste van de derde maand na het kwartaal. Deze voorschotten worden daarna verrekend met het saldo van de volgende btw aangifte.


Vanaf 1 april 2017 zal deze werkwijze afgeschaft worden, en moet er slechts een keer per kwartaal betaald worden. Het saldo van de btw aangifte moet dan volledig betaald worden binnen de 20 dagen na het einde van elk kwartaal.


Wel zal deze nieuwe regeling tot gevolg hebben dat ook kwartaalaangevers uiterlijk op 24 december van elk jaar verplicht zijn een voorschot ( "het decembervoorschot" ) te betalen over zijn handelingen van het vierde kwartaal.


Hiermee wordt de behandeling van kwartaal- en maandaangevers volledig op gelijke voet gebracht.
Comments


bottom of page