top of page

Kan u als zelfstandige uw woning beschermen tegen beslag?


Sinds 2007 kan iedere zelfstandige zijn gezinswoning beschermen tegen schuldeisers. De regeling geldt zowel voor eenmanszaken in hoofdberoep als voor beoefenaars van een vrij beroep en bedrijfsleiders van vennootschappen. Sinds enkele jaren werd de regeling zelfs uitgebreid tot zelfstandigen in bijberoep.


Wenst u van deze bescherming te genieten dan moet u daarvoor wel naar de notaris. Deze zal hiertoe een verklaring "onvatbaarheid voor beslag" opstellen. De kostprijs hiervan ligt tussen de 1.200 en 1.600 euro. De bescherming heeft enkel betrekking op de gezinswoning (= hoofdverblijfplaats). Gebruikt u minder dan 30% van uw woning voor uw beroep, dan dekt de bescherming het onroerend goed in zijn geheel. Gebruikt u meer dan 30% voor uw beroep, dan dekt de bescherming enkel het privé gedeelte.


Vanaf het moment dat u de verklaring geregisseerd wordt geniet u bescherming. Voor de beroepsschulden die u aanging voor de datum van registratie kan u echter nooit bescherming genieten. Ook voor schulden die u aanging in de privé sfeer geldt de bescherming niet.


U houdt er best wel rekening mee dat u hiermee mogelijk minder makkelijk een nieuwe lening zal kunnen aangaan. Banken eisen meestal zekerheden voor de terugbetaling van hun krediet. U kan dan andere waarborgen aanbieden of uw verklaring opnieuw laten intrekken. Dit laatste zal echter opnieuw kosten voor de notaris met zicht meebrengen.
Comments


bottom of page