top of page

Witte kassa vanaf 25.000 euro

horeca witte kassa

De oude regeling die een geregistreerde kassa verplichte indien de omzet van ter plaatse verbruikte maaltijden meer dan 10% van de horeca omzet bedroeg, komt te vervallen.

In de plaats daarvan is vanaf 1 januari 2016 elke uitbating waarvan de omzet uit de consumptie van maaltijden minstens 25.000 euro (excl. btw) bedraagt, verplicht een btw-kasticket uit te reiken met behulp van een witte kassa.

indien u hierdoor voor het eerst aan de regeling van de witte kassa bent onderworpen, dient u zicht voor 31 maart 2016 te registreren.

indien u voorheen verplicht was met een witte kassa te werken, maar onder de nieuwe regeling niet meer, hebt u de keuze om met de witte kassa verder te werken of om niet langer te opteren voor deze regeling.

Indien u niet valt onder de regeling van de witte kassa, dienen er wel nog steeds btw bonnetjes uitgereikt te worden.

Starters dienen de jaaromzet van ter plaatse verbruikte maaltijden te ramen op basis van hun financieel plan of ondernemingsplan.

Uitzonderingen zijn onder andere van toepassing voor de hotelsector (incl. bed & breakfast) indien deze maaltijden voorkomen op de globale hotelfactuur, de bedrijfsrestaurants en indien u voor de catering een beroep doet op een onderaannemer die een GKS-ticket uitreikt.


コメント


bottom of page