top of page

BTW wijzigingen


In een recent persbericht bevestigd de FOD Financiën dat vanaf 1 juli 2016 de "vrijgestelde kleine ondernemingen" (in de zin van art. 56bis) geen btw-klantenlisting meer moeten indienen indien deze slechts uit een 'nihil'-listing zou bestaan.

Volgens de minister van Financiën zijn er ook nog andere wijzigingen op til. Zijn administratie werkt momenteel aan een wetsvoorstel om de voorschot regeling voor kwartaalindieners te schrappen. Er zou wel een nieuw voorschot moeten voldaan worden, uiterlijk op 24 december, op de belasting die verschuldigd is over het vierde kwartaal. Naar analogie moet de belastingplichtigen die maandelijks een btw-aangifte indienen. Dit voorschot zal normaliter gelijk zijn aan het bedrag dat over het derde kwartaal verschuldigd was of aan een schatting van de verschuldigde btw over de periode van 1 oktober t.e.m. 20 december.


Verder zullen volgens een recente beslissing (E.T.130.422) eigen onroerende herstellingswerken, voor gemengde belastingplichten of vrijgestelde btw plichtigen, geen aanleiding meer geven tot het opeisbaar worden van de btw over de normale waarde van deze werken. Deze regeling was reeds in voege voor btw plichtigen met volledig recht op aftrek.

Wat betreft de andere onroerende werken (zoals bijvoorbeeld uitbreidingswerken, ...) verandert er niets. Deze blijven aanleiding geven tot het opeisbaar worden van de btw, de belastingplichtigen met (gedeeltelijk) recht op aftrek kunnen deze btw echter direct (gedeeltelijk) terugvorderen, gezien hun recht op aftrek. Boekhoudkundig wordt dit bekomen door een factuur 'aan uzelf' uit te reiken.Comments


bottom of page