top of page

Cash betalen, mag dat nog?


Wetgeving vanaf 16.10.2017

Gezien de onderstaande regeling nogal eens voor verwarring zorgde werd deze met ingang van 16 oktober 2017 aangepast.

De grens van 3.000€ blijft behouden maar de beperking van 10% werd afgeschaft. Gaat het over een transactie tot 3.000€ dan mag het volledige bedrag cash betaald worden. Gaat het bijvoorbeeld over een transactie van 8.000€, dan mag maximaal tot 3.000€ cash worden voldaan.

Let op !

U riskeert zowel een boete als u te veel cash ontvangt, als wanneer u te veel cash zou betalen aan een leverancier.

Wetgeving voor 16.10.2017

Iedereen is in beginsel vrij te betalen op de manier die hij wenst.

U mag uw klant met andere woorden niet weigeren om cash te betalen.

Hierop bestaan echter twee belangrijke uitzonderingen:

  1. Bij verkoop van onroerende goederen mag er nooit in contanten betaald worden, ook niet een klein gedeelte. Er mag enkel vereffend worden door middel van overschrijving of cheque.

  2. De prijs van verkoop door een handelaar van roerende goederen, evenals de prijs van een dienst door een dienstverrichter, voor een bedrag van 3000€ of meer, mag niet in contanten worden betaald, uitgezonderd een bedrag van 10% van de totale prijs, voor zover dit bedrag niet hoger is dan 3000€.

Enkele voorbeelden:

Verkoop Apple MacBook Pro door een handelaar voor een bedrag van 2.999€ (inclusief btw). Het bedrag mag integraal cash betaald worden.

Verkoop van een auto door een handelaar voor een bedrag van 20.000€ (inclusief btw). Er mag enkel 2.000€ cash betaald worden, zijnde 10% van het totaal bedrag.

Verkoop van een auto door een handelaar voor een bedrag van 60.000€ (inclusief btw). Er mag enkel 3.000,00€ cash betaald worden. Aangezien 10% in dit geval te hoog zou zijn om onder de grens van 3.000€ te vallen.

Een particulier uit Aalst sluit een contract met een aannemer uit Gent om zijn dak te renoveren voor een bedrag van 7.500€. Hiervoor zal de aannemer 3 facturen van 2.500€ opmaken. Bij de aanvang van de werken 2.500€, als de werken halfweg zijn 2.500€ en ten slotte bij de oplevering 2.500€. Er mag enkel 750€ in contanten betaald worden. De transactie mag niet artificieel in kleinere stukken opgedeeld worden!

De sancties bij niet naleving van deze regels:

Indien de grenzen worden overtreden dient er een melding bij de anti-witwascel (CFI) te gebeuren. Indien er nagelaten wordt deze melding te doen of indien u bovenstaande grenzen niet heeft gerespecteerd, riskeert u een boete van 1.500€ tot 1.350.000€. De boete mag echter nooit hoger zijn dan 10% van het bedrag dat u ten onrechte cash heeft betaald. De schuldenaar en schuldeiser zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van deze boete.


コメント


bottom of page