top of page

Nieuwe regels geregistreerde kassa


Horeca GKS Boekhouding

De nieuwe circulaire van 6 november 2017 breidt het toepassingsgebied van de geregistreerde kassa uit. Tot nu werden standaardbereidingen die ter plaatse genuttigd werden in open lucht en bovendien aangeboden werden in een eenmalig voor gebruik bestemde houder of (wegwerp)verpakking niet als restaurantdienst aangemerkt op voorwaarde dat er geen bediening aan tafel was. Bijgevolg was het niet nodig voor dit type diensten een geregistreerde kassa aan te schaffen. Dit standpunt werd per 1 december opgeheven.


Voortaan wordt volgend onderscheid gemaakt:


Indien de klant een ruimte binnen ter beschikking gesteld wordt om zijn maaltijd en/of dranken te nuttigen, is er steeds sprake van een restaurantdienst. Dit ongeacht of de klant zittend of staand kan eten. Het maakt hierbij niet uit of het om een permanente, tijdelijke of verplaatsbare inrichting gaat. Het maakt ook niet meer uit of het standaardproducten zijn die voortdurend of op regelmatige basis worden bereid, noch dat er gebruik wordt gemaakt van wegwerp verpakkingen of -bestek. Dit zal dan steeds een restaurantdienst uitmaken waarop de geregistreerde kassa van toepassing is, tenzij de grens van 25.000€ per jaar niet werd overschreden. Enkel de zuivere meeneem maaltijden blijven buiten het toepassingsgebied.


Wanneer het echter gaat om een multifunctionele ruimte die volledig los staat van de verkoop van spijzen en/of dranken en die ruimte ook mag worden gebruikt voor andere doeleinden (zoals de wachtzaal van een bioscoop, station of luchthaven, of de zitbanken op de openbare weg, ... wordt dit echter niet als een binnenruimte beschouwd.


Wanneer de klant de etenswaren in openlucht verbruikt is er slechts sprake van een restaurantdienst wanneer naast de terbeschikkingstelling van (sta)tafels of uitklapbare toog bestemd voor het nuttigen van de maaltijd, minstens één van de volgende dienstenaspecten aanwezig is en de klant van de aanwezige infrastructuur gebruik maakt:

- Er is minstens één bijkomend infrastructuurelement voorzien dit het verbruik ter plaatse aangename maakt. Het gaat hier bijvoorbeeld om grondbekleding, afsluitingen (zelfs met bloembakken), sfeermuziek, (terras)verwarming, parasols, ...

- Er wordt meubilair voorzien waardoor de klant zijn maaltijd en/of dranken al zitten kan consumeren.

- Er wordt servies of tafelgerei voorzien (wegwerp of duurzaam) of de maaltijden/dranken worden aan de klant op een dienblad geserveerd.

- Er is bediening aan tafel en/of de klant moet zelf niet instaand voor het afruimen van de tafels.

Dit zal dan steeds een restaurantdienst uitmaken waarop de geregistreerde kassa van toepassing is, tenzij de grens van 25.000€ per jaar niet wordt overschreden. Enkel wanneer geen enkele van bovenstaande elementen aanwezig is, gaat het nog om een meeneem maaltijd (levering) en geen restaurantdienst.


De circulaire voorziet wel één uitzondering. Bij wijze van proef worden mobiele voedselkramen of foodtrucks op een evenement met betrekking tot podiumkunsten, voor de verkopen in openlucht aangemerkt als meeneemmaaltijden (levering en geen restaurantdienst).


Indien de regeling van de geregistreerde kassa van toepassing is, dient er echter voor alle horeca omzet een GKS-ticket te worden uitgereikt ook voor de zuivere leveringen. Indien de regeling van de geregistreerde kassa niet van toepassing is, dient er nog steeds een btw-bonnetje te worden uitgereikt voor de restaurant- en cateringdiensten.
Comentários


bottom of page