top of page

Onbetwiste factuur niet betaald? Zo pakt u het aan.Voortaan kunnen niet-betwiste schuldvorderingen tussen ondernemingen ingevorderd worden door een gerechtsdeurwaarder zonder de tussenkomst van de rechtbank (Potpourri 1 wet). Deze procedure is echter nog niet van toepassing voor schulden van particulieren of overheden, het gaat dus enkel over B2B relaties.


Vooraleer u het dossier aan de gerechtsdeurwaarder kan overmaken dient u een advocaat te consulteren. Deze zal nagaan of de schuld zeker, en vaststaand is. Hij zal nagaan of er geen betwisting bestaat en ook of alle andere voorwaarden voldaan zijn om de procedure op te starten.

Daarna zal de deurwaarder formeel een aanmaning tot betaling betekenen aan de schuldenaar. Deze heeft dan één maand om over te gaan tot betaling of op het antwoordformulier de redenen te melden waarom hij de vordering betwist. Indien hij de vordering alsnog betwist eindigt de procedure hier, en moet u alsnog naar de rechtbank om uw gelijk te halen.


De schuldenaar kan ook betalingsfaciliteiten vragen aan de deurwaarder. Zolang het afbetalingsplan loopt wordt de procedure geschorst.


Als de schuldenaar niet of niet volledig betaalt, en ook geen afbetalingsplan heeft aangevraagd, en bovendien ook de schuld niet heeft geprotesteerd, dan stelt de gerechtsdeurwaarder een proces-verbaal van niet-betwisting op ten vroegste 8 dagen na bovenstaande termijn van één maand.

Dit proces-verbaal wordt daarna uitvoerbaar verklaard door een magistraat. Vanaf dat ogenblik beschikt het proces-verbaal over dezelfde juridische afdwingbaarheid als een vonnis afgeleverd door een rechtbank. De schuldenaar kan tegen de uitvoering van dit proces-verbaal dan enkel nog opkomen door zelf een vordering in te stellen bij de rechtbank.
Comments


bottom of page