top of page

Meer sparen voor uw pensioen als zelfstandige


Binnenkort zullen de talrijke zelfstandigen zonder vennootschap een extra mogelijkheid hebben om fiscaal voordelig een bijkomend pensioen op te bouwen. Vanaf volgend jaar zullen zij naast het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen ook een tweede pensioenpijler kunnen verwerven. Deze mogelijkheid stond tot op heden enkel open voor werknemers en bedrijfsleiders.

update oktober 2017:

De geplande inwerkingtreding werd bepaald op 1 januari 2018. Intussen zijn ook de details van bovenstaande regeling bekendgemaakt. De gestorte premies zullen recht geven op een belastingvermindering van 30%. Net zoals bij groepsverzekeringen voor zaakvoerders van vennootschappen zal de jaarlijkse maximale premie beperkt worden door de zogenaamde '80%-regel'. Deze regel zal rekening houden met het gemiddelde beroepsinkomen (winst of baten) uit de vorige drie jaar. Bij de uitkering van de groepsverzekering zal de betrokkene een belasting van 10% verschuldigd zijn op het uitgekeerde kapitaal.


Comments


bottom of page