top of page

Verschil dagontvangsten- en kasboek

Het verschil tussen een dagontvangstenboek en een kasboek brengt sommige zelfstandigen al eens in de war.


In het dagontvangstenboek dienen alle verkopen opgenomen te worden waarvoor geen factuur moet opgesteld worden (het betreft hier voornamelijk de transacties met particulieren, die niet onderworpen zijn aan de verplichte opmaak van een factuur) én waarvoor u ook vrijwillig geen factuur opmaakt! Indien u voor alles een factuur maakt dient er in principe niets opgenomen te worden in het dagontvangstenboek. Per bedrijfszetel of vestiging dient u een apart dagontvangstenboek bij te houden. Dagelijks noteert u het totale bedrag van de dagontvangsten, uitgesplitst per btw tarief. Een afzonderlijke inschrijving met vermelding van de aard van de verkochte goederen is evenwel noodzakelijk voor de ontvangsten die voortkomen van de levering van goederen waarvan de prijs, per in de handel gebruikelijke eenheid, meer bedraagt dan 250€ btw incl. Deze afzonderlijke inschrijving mag vervangen worden door één dagelijkse globale inschrijving wanneer de kassatickets naast het bedrag ook de aard van de verkochte goederen bevatten. Indien een forfaitaire btw regeling op uw onderneming van toepassing is of u maakt gebruik van een Geregistreerd Kassa Systeem, dan hoeft u geen dagontvangstenboek bij te houden. Naast het dagontvangstenboek dient u ook de dubbels van kasatickets en andere verantwoordingsstukken bij te houden voor uw boekhouding.

​​Naast een aankoop- en verkoopdagboek, dient iedere boekhouding ook een financieel dagboek te bevatten. Dit financieel dagboek omvat de bankuittreksels evenals het kasboek. Het kasboek bevat alle bedragen die cash betaald of cash ontvangen werden. Voorbeelden cash betalingen (bedragen komen in min in hatkasboek):

- u betaalt een leverancier cash bij de levering van goederen

- u betaalt een werknemer cash loon uit.

- u neemt geld uit de kassa voor privé gebruik

- u neemt geld uit de kassa om uzelf een loon te betalen

- u neemt geld uit de kassa om het op de bank te gaan storten

Voorbeelden van cash ontvangsten (deze bedragen komen in plus in het kasboek):

- Een klant betaalt cash een levering met factuur

- Een klant betaalt cash een levering zonder factuur

- U haalt (klein) geld van de bankrekening af om het in de kassa te leggen

- U neemt geld uit uw persoonlijke portefeuille om de kassa aan te vullen


Een verkoop kan dus in zowel het kasboek als het dagontvangstenboek voorkomen, in één van beiden of in geen enkel. Bijvoorbeeld:

Tot slot melden we nog dag foutieve inschrijvingen niet met tip-ex mogen verbeterd worden. Indien er iets gecorrigeerd wordt dient het oorspronkelijk geschrevene leesbaar te blijven door er een aantekening bij of fijne streep door te trekken. Beide boeken kunnen op papier of in elektronische vorm bijgehouden worden. Indien u voor de elektronische vorm kiest moet u een systeem implementeren dat de onveranderlijkheid van de reeds ingegeven cijfers moet garanderen. Een eenvoudig excel bestand op uw pc volstaat NIET.Σχόλια


bottom of page