De datum van inwerkingtreding werd intussen uitgesteld tot 1 september 2017. Zijnde het begin van het nieuwe gerechtelijke jaar. De toepassing zal nog worden toegelicht in een circulaire die zo spoedig mogelijk zal verschijnen op Fisconetplus.

Uitzondering vanaf 1 januari 2014: Een werk in onroerende staat moet niet gemeld worden wanneer: - de aannemer geen beroep doet op onderaannemers, EN het totale bedrag (exclusief BTW) lager is dan 30.000 euro.  of - de aannemer beroep doet op slechts één onderaannemer,...

Vaste plaats van tewerkstelling en 40-dagen regel inzake belastingvrije dagvergoedingen en kilometervergoeding.

De regering wil deze ontwijkingstechniek nu op 2 manieren inperken:  - ten aanzien van de verrichtingen van voor 1 januari 2017 wordt een gerichte controleactie uitgevoerd om de toepassing van artikel 344 te onderzoeken.  -  wat betreft de inbrengen vanaf 1 januari 201...

De Vlaamse regering heeft beslist de belastingvermindering voor dakisolatie te schrappen vanaf aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017). Er wordt echter voorzien in een overgangsregeling. De uitgaven geven toch nog recht op de belastingvermindering indien zij uiterlijk op 31...

De regering Michel 1 keurde zonet de begroting goed. Hierna volgt een overzicht van de voornaamste maatregelen die genomen werden

Wil je een vennootschap beginnen zonder startkapitaal? Dat kan. Je zal dan een vennootschap onder firma VOF of een GCV

In een recent persbericht bevestigd de FOD Financiën dat vanaf 1 juli 2016 de "vrijgestelde kleine ondernemingen" (in de zin van art. 56bis) geen btw-klantenli

Binnenkort zullen de talrijke zelfstandigen zonder vennootschap een extra mogelijkheid hebben om fiscaal voordelig een bijkomend pensioen op te bouwen. Vanaf vo

De Dienst voor Voorafgaande Beslissingen (ook wel ruling-commissie genoemd) boog zich onlangs over volgende aanvraag. De zaakvoerder van een bedrijf wil zijn hu

Please reload

Please reload

Recent

Fiskalize bv - besloten vennootschap - Erkend boekhoudkantoor                           

Moorselbaan 319, 9300 Aalst - Btw BE0647.824.594 - RPR Dendermonde

© 2016 Alle rechten voorbehouden   -   privacy