De registratie kan op verschillende wijzen plaatsvinden: via computer, smartphone, webservice of gateway. De bouwdirectie is belast met de uitvoering ervan. De registratie moet dagelijks gebeuren. Het registratiesysteem moet van elke natuurlijke persoon de identificati...

Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn echter twee afzonderlijke zaken. De ene rechter lijkt de fiscus te volgen. Hij redeneerde dat de laattijdige indiening de aangifte onregelmatig maakt en dit gelijk staat met een niet-aangifte. De andere rechter ziet dat evenwel ande...

Wie betalingen verricht aan aannemers met sociale of fiscale schulden moet een inhouding doen en dit doorstorten naar de fiscus. Dit kan u nu online controleren via een nieuwe online toepassing.

Concreet zal het dan niet meer nodig zijn een specifiek diploma of praktijkervaring voor te leggen wanneer je start met een van de volgende gereglementeerde beroepen: slager, droogkuiser-verver, kapper, bakker, garagist, carrosier, fietsenmaker, restaurateur of traiteu...

Sinds 1 januari 2016 kunnen startende en kleine werkgevers uit de privé sector genieten van de doelgroepvermindering "eerste aanwervingen". Dit houdt in dat de werkgever bij de aanwerving van een eerste werknemer, na 31 december 2015 en voor 1 januari 20121,...

Spookfacturen zijn compleet verzonnen facturen voor zaken die men nooit besteld heeft, in de hoop er toch een betaling voor te krijgen. De bedragen bij spookfacturen zijn eerder klein. Bij factuurfraude gat het om echte facturen die vervalst worden. Ze vermelden dan ni...

Om de echtheid van de uitgave te bewijzen dient u over de nodige attesten te beschikken. Volgens de letter van de wet komen enkel de werkelijk betaalde uitgaven in aanmerking. In een circulaire van 29 januari 2016 heeft de Administratie echter aanvaard dat ook de betal...

De wetgever vond dit onrechtvaardig, aangezien meerderjarige kinderen juist meer kosten (hoger onderwijs, levensonderhoud, ...). Daarom heeft hij in art. 132bis, WIB 92, het begrip gezamenlijke uitvoering van het ouderlijk gezag, vervangen door het begrip onderhoudspli...

Vanaf 1 januari 2017 dient er echter 40% van het voordeel alle aard voor het privé gebruik van een bedrijfswagen toegevoegd worden aan de verworpen uitgaven, indien de brandstofkosten deels of volledig vergoed worden door de vennootschap. Voortaan mag de eigen bijdrage...

Vanaf 1 april 2017 zal deze werkwijze afgeschaft worden, en moet er slechts een keer per kwartaal betaald worden. Het saldo van de btw aangifte moet dan volledig betaald worden binnen de 20 dagen na het einde van elk kwartaal.

Please reload

Please reload

Recent

Fiskalize bv - besloten vennootschap - Erkend boekhoudkantoor                           

Moorselbaan 319, 9300 Aalst - Btw BE0647.824.594 - RPR Dendermonde

© 2016 Alle rechten voorbehouden   -   privacy